"Vi gör varandra bra"

Strategihuset har en mångårig erfarenhet av offentlig verksamhet. Vi arbetar processorienterat och interaktivt med våra kunder för att säkerställa en utveckling som får genomslag i vardagen. Våra uppdrag handlar om organisationsutveckling, ledarutveckling och medarbetarutveckling ofta i kombination. Vi skräddarsyr innehållet i våra erbjudanden utifrån era behov. Vi möter er där ni är. Vi bidrar med kunskap, kompetens och metoder som hjälper er på vägen och finns kvar i organisationen, långt efter att vi avslutat vårt samarbete. För oss är ert resultat det allra viktigaste.

Vi tror på människors förmåga att kreativt lösa utmaningar som organisationen står inför.Vi tror också på kraften i delaktighet. Vi grundar vårt arbete på genomtänkta värderingar och egna modeller kring strategi och organisation, utveckling och förändring, ledarskap och lärande. Våra insatser leder både till mer effektiva och mer mänskliga organisationer. Vi arbetar på alla nivåer i de organisationer som anlitar oss.

Vi matchar kunden
Vi skapar variation
Vi arbetar lösningsinriktat