Här nedan kan de se de öppna seminarier som vi erbjuder under hösten. Vi har under flera år erbjudit öppna frukostseminarier på angelägna teman. 

Frukostmöten och seminarier

aNMÄLAN