Vi finns på Drottninggatan 55 Stockholm

välkommen att ta kontakt med oss

Pia Anagrius +4670-757 17 45
pia.anagrius@strategihuset.se


Lena Hermelin +4670-622 10 70
lena.hermelin@strategihuset.se  


Johan Hermelin +4670-699 14 10
johan.hermelin@strategihuset.se