Boken om ledarskap i förskolan

Vi på Strategihuset, ville skriva en inspirerande bok för dig som vill förstå mer av ledarskap och hur du kan leda utifrån förskolans uppdrag och speciella förutsättningar. Efter att ha mött många förskolel-chefer kring boken vet vi att den inspirerat. Vi ser nu hur alltfler förskollärare inspireras och vill komma på våra seminarier och utbildningar för att hitta inspiration och stöd för sitt nya ledarskap.

Att leda förskola idag kräver en välsynkad ledning. Du kanske har en ledningsgrupp eller jobbar med en pedagogisk utvecklingsgrupp eller direkt mot avdelningsansvariga förskollärare.

Hur får du utväxling på ledningsarbetet? Hur når du och dina medarbetare ökad samstämmighet i både tanke och agerande? Hur skapa team som med kraft och energi driver utvecklingen i enheten? Hur ska du som ledare tänka och arbeta utifrån olika roller och ansvar i förskolan? Det här är några av de områden som boken tar upp och belyser utifrån författarnas erfarenheter i sitt samarbete med förskolor i utveckling.

Vi har sedan  2000 arbetat med coaching, handledning, utbildning och utvecklingsstöd till förskolans chefer, arbetslag och medarbetare.

Den här responsen fick vi från en chef: "Ni har gett mig mängder av konkreta idéer, vilka kommer att göra mig ännu säkrare i rollen som ledare. Många användbara modeller och bilder."    
Köp boken på http://www.litenupplaga.se/
                       Om du är intresserad av utbildningar eller seminarirer kring ledarskap i förskolan ta gärna kontakt med oss eller kom på ett av våra öppna frukostseminarirer.

Just nu har vi pågående utbildningsinsatser

För förskollärare i
Stockholm 
Nynäshamn