Ledarcoaching

Coaching ger dig en möjlighet till utveckling och förändring utifrån dina aktuella behov och förutsättningar.
Vår coaching skapar fokus, klarhet och riktning i ditt ledarskap. Den bygger på din vilja att utvecklas i din ledarroll och som människa. Du får nya perspektiv på dig själv och på din organisation, kraft att leda och ökad förmåga att involvera och engagera dina medarbetare.

Coaching till dig som ledare gör att du är "hemma" i din ledarroll. Du utvecklar förmåga att leda utveckling. Du erfar hur du själv kan leda med ett coachande förhållningssätt

Överraskande ofta sker förändringar snabbt med hjälp av coaching. Du ökar din medvetenhet om vad du vill åstadkomma, vad du behöver fokusera på och hur du ska agera för att lyckas. Du upptäcker styrkan i den egna personligheten, och kan nyttja hela din kapacitet.

Vår coaching läggs alltid upp utifrån dina behov och möjligheter - alltifrån några tillfällen under en period eller så länge som det är till nytta för dig. Vi har funnit att 3 timmars coaching vid varje tillfälle ger bra möjligheter att förjudpa och komma vidare i utvecklingen.

Vi tar sikte på
framtiden och det ett önskat läge och använder oss av tillbakablickar endast när det gynnar framsteg.

Hjälp till självhjälp innebär att individen inte bara mår och presterar bättre för stunden utan också lär sig hur hen kan fortsätta sin egen utveckling.

Coaching är inte det samma som ledarskap och ersätter heller inte ledarskap men är en viktig färdighet för alla ledare som vill nå framgång.