Ledarskapsprogram

Det är enkelt men inte lätt. Och ibland blir det till och med svårt. Särskilt när ledarens vardag fylls av krav än hit, än dit; deltagande i alla möjliga möten och projekt, ständigt tillgänglig för kunder, intressenter och allmänhet.När en ledare tappar fokus på ledarskapets kärna får det återverkningar på hela organisationen.

Att återföra resultatfokus, perspektiv, känsla och lust för ledarskap, är syftet med Strategihusets ledarutveckling. Det mår organisationen bra av, mycket bra.

Fundament i allt ledarskap:

  • Aldrig tappa bort grunden för organisationens existens - kundens värdeskapande process och organisationens erbjudande.
  • Våga ta ställning och leda utifrån personlig vilja och övertygelse
  • Delarna gör helheten - skapa förutsättningar för en fungerande samverkan - med tydliga roller och ansvar
  • Kommunikation som gör skillnad – konstruktiv kommunikation som främjar effektivt samspel. Bygga en kultur som främjar – inte motverkar – önskad utveckling
  • Ha grepp om resultat - hålla spåret i utvecklingen

Vi har framgångsrikt genomfört ledarskaps-program inom utbildning, räddningstjänst, social-tjänst och äldreomsorg.

"Jag har fått en annan syn på och förståelse för hur en organisation funkar. Jag har insett hur stort det personliga ansvaret är när man tar på sig en ledarroll. Jag är grymt imponerad av hur bra kursledarna har varit på att lyssna. De har båda två en fantastisk förmåga att verkligen höra och förstå vad vi försöker säga"