Ledningsgruppsutveckling

Varje ledningsgrupp har själv svaren på sina problem, utmaningar och dilemman. Däremot kan ledningsgruppen behöva stöd och support för att finna lösningar, utveckla dem och i praktiken realisera dem.Hur få till ett välsynkat ledningsarbete och bli ett team som med kraft och energi driver utvecklingen?  

Pröva nya tankar kring ledningsgruppens roll och betydelse för ett effektivt ledningsarbete. Satsningen ger er

  • ökad samstämmighet i både tanke och agerande
  • utväxling i ledningsarbetet
  • konkreta verktyg

Innehåll
  • Ledningsgruppens uppgift
  • Ansvar och förväntningar
  • Effektiva arbetsformer
  • Rätt balans mellan strategiska frågor och operativa
  • Ledningsgruppens sammansättning och arbetssätt
  • Måste man gilla varandra för att arbeta tillsammans


Vi har under många år arbetat med att stödja ledningsgrupper i att bli effektiva team med förmåga till ett välsynkat ledningsarbete.