VI DESIGNAR STÖD TILL LEDNING utifrån organisationens behov

Strategihusets processtöd innebär att vi finns vid din sida som utmanare, bollplank, reflektionspartner och påhejare inför och under en utvecklingsprocess. Vi  tar utgångspunkt i dina aktuella frågor, utmaningar och dilemman. Vi anpassar innehåll och metoder efter den aktuella situation som du och din verksamhet befinner er i och undersöker vilka behov som finns. Vi bidrar med struktur, kunskap om organisationer och förändrings- och kommunikationsprocesser.

Med Strategihuset vid din sida får du:

  • mod att ta tag i angelägna frågor
  • verktyg för utveckling och kommunikation
  • en samtalspartner att stämma och reflktera med
  • vetskap om hur du vill agera i nästa steg

Stockholms stad
Processtöd till många ledning i förskola, skola,och gymnasium  Flera av våra uppdrag har utvecklingsarbetet lett fram till pris i Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse.

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad
Stöd till förvaltningsledning i KYF:s långsiktiga inriktning och uppdrag inom ramen för Stockholms målstyrning.
Coachinginsats för ett utvecklat kommunikativt  ledarskap.  

Fristående verksamheter
Stöd för utveckling av ett välsynkat ledningsarbete i organisationer som expanderar. Inspira förskolor och skolor AB, Nordlandia Förskolor AB

Sundsvalls kommun
Stöd till socialtjänst och äldreomsorg i samband med konkurrensutsättning och utveckling av medvetet ledarskap.

Ekerö kommun
Utbildning och processtöd till förskolechefer och rektorer för utformning av pedagogisk plattform.