Vi vet att det finns en stor potential i alla organisationer. Potentialen kan väckas så att hot blir utmaningar och ekonomisk press blir möjligheter. Det finns inga omöjliga situationer och inga omöjliga organisationer. Ledarskap är meningsfullt och stimulerande. Förändring är liv.

Varför hamnar vissa organisationer i ofas med omvärlden? Vad gör att organisationen vaknar upp och ser vad som verkligen händer? I organisationer med omställningsförmåga skapas förutsättningar för en balans mellan vilja och förmåga.

Först när alla delar i organisationen inriktas på att skapa värde för kunden finns förutsättningar för en vård och omsorg med god kvalitet, en utbildning där barn och elever känner välbefinnande och lär, en äldreomsorg med värdighet och professionalitet.