utveckla din organisation

Vår uppgift som konsulter är att söka och undersöka för att förstå mer om hur och varför organisationer fungerar eller inte fungerar. Varför hamnar vissa organisationer i ofas med omvärlden andra inte?


Vi gör strategin verklig. Vi tillför perspektiv, erfarenheter, kunnande, metodik och processtöd till ledare och andra nyckelpersoner så att de ser möjligheter

  • får ny energi och verktyg till​ att se vad som händer, dra rätt slutsatser och formulera lösningar
  • att omorientera och fokusera, utveckla roller och ansvar, designa effektiva processer
  • håller spåret och skördar resultat


Vi bidrar i utvecklingen av er organisationskultur och styrande värderingar för högre kvalitet och effektivitet. Forskningen visar att en stark och positiv organisationskultur som byggs på tydliga värderingar, skapar sammanhållning, engagemang och bidrar till organisationens framgång.

Vi utför analyser och utredningar av av hela organisationssystem och enskilda organisationer.Systemförståelse är ett verktyg för att förstå det system som ska ledas och utvecklas och hur olika delar av systemet hänger ihop och är beroende av varandra.

Ett par forskare som inspirerar oss är Peter Senge och Oscar Öhqvist.