verktyg som vi använder

Konkreta och användbara verktyg/modeller som du som chef/ledare kan använda i din verksamhet.

Förändringens fyra rum – ett verktyg för att förstå sitt eget och andra människors beteenden och bakomliggande behov i förändring. Vi är även certifierade på Organisationsbarometern och Personlig dialektik

Cultural Transformation Tools, CTT
Att synliggöra den nuvarande kulturen och bygga en framgångsrik kultur i organisationen


Ett antal coachingverktyg
NÖHRA – ett verktyg som stödjer och startar en utvecklingsprocess
Mål – sätta engagerande och nödvändiga mål för verksamhetens utveckling.
Initiativstegen och konsten att vara proaktiv

Välskötthetsskattning för dialog och samsyn kring organisationens nuläge och möjligheter. Hitta nycklarna och skapa samsyn för att vara välsköttorganisation med hållbar kvalitet över tid.