ATT LEDA MED VÄRDERINGAR

En företagskultur är ingenting man skaffar sig. Kultur det har man. Däremot kan man lära sig att se kulturen och dra nytta av den. Man kan stimulera och utveckla sin kultur.  

Allt fler ledare inser att systematiskt arbete med individuella värderingar och en gemensam värdegrund ökar företags och organisationers konkurrens- och attraktionskraft. Det handlar mycket om att ge utrymme för människors fulla motivation och engagemang i frågor som betyder något för dem. Många organisationer har utarbetat värdeord, som blir verklighet först när de upplevs i handlingar, beteenden och förhållningssätt i ledarskap, medarbetarskap, kundförståelse, syften, visioner, samarbeten, dialoger och mycket mer.

Genom åren har vi mött många fantastiska ledare och medarbetare som arbetar värdebaserat med sina verksamheter. Känslan av tillit, engagemang, energi och vilja som genomsyrar dessa organisationer är påtaglig.

Strategihuset är certifierade användare av CTT
Cultural Transformation Tools, CTT, är en uppsättning beprövade verktyg för diagnos och analys av rådande och önskvärd kultur hos en individ, grupp eller organisation. CTT gör det osynliga synligt, pratbart och därmed utvecklingsbart.

CTT i korthet:

  • Skapar en medvetenhet och ett gemensamt språk
  • Bygger på en demokratisk framröstad bild
  • Förstärker kraften i gemensamma värderingar
  • Ger en nyansrik karta över rådande och önskad kultur
  • Kartlägger brister och utmaningar i nuvarande värdegrund
  • ​Ger ledare och personal på alla nivåer bra vägledning för priortering av resurser
  • Möjliggör jämförelser av kulturutveckling över tid

 


"If you want a harvest in a year, grow a crop...
If you want a harvest in ten years, grow a tree…
If you want a harvest that will last for a life time, grow people."


Chinese Proverb