FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

Vi är certifierade användare av Förändringens Fyra rum Organisationsbarometern och Personlig dialektik och vi erbjuder flera olika alternativ för dig som är intresserad att lära känna Fyrarummaren


Workshop - heldag
Vi går steg för steg går igenom Fyrarummaren. Efter denna dag kan du gå hem och använda kunskapen i organisationen. Vi presenterar också verktygen Organisationsbarometerna och Personlig Dialektik.

Program
  • Presentation av teorin om Förändringens Fyra Rum  
  • Du får pröva Introduktionen till Fyrarummaren genom att vi tillsammans bygger upp teorin  
  • Vi prövar några praktiska tillämpningar  
  • Konkreta exempel på hur du kan använda Fyra Rummaren i vardagen.
  • Samtal kring hur just du/ni kan använda verktyget
  • Presentation av Organsiationsbarometern och Personlig Dialektik

Fyrarummaren indoor - vi kommer till dig
Vi kommer till er organisation och introducerar Fyrarummaren

Frukostmöten
Gratis frukostmöten med en kortare introduktion till terorin om Förändringens Fyra Rum och de verktyg som är kopplade  till teorin.

Verksamhetsanpassade upplägg

Utifrån era behov designar vi ett upplägg med utgångspunkt i teorin om Förändringens Fyra Rum


Fyrarummaren är en teori av forskaren, psykologen och författaren Claes Jansen som beskriver hur vi människor förhåller till och agerar i förändring. Hur vi möter och kommunicerar och agerar tilsammans i förändring är nyckeln till framgång. Förändring kan vara en omorgansiation, konkurrensutsättning, förändringar i arbetsgruppen, ett nytt uppdrag, en ny chef.  

Claes Janssens teorier har inspirerat oss i det som händer med individer, grupper och organisationer i förändring,

Likaså Bo Ahrenfeldts tankar om att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer, ”Förändring som tillstånd”.

.