Välskötthetsskattning


Ett självskattningsverktyg för dialog och medvetenhet kring organisationens nuläge och utmaningar.

Välsköttetsskattningen är ett smidigt verktyg för att i dialog i bli medveten om organisationens nuvarande förmåga samt förutsättningar för utveckling.

Utgångspunkten i skattningen är att varje organisation har god kännedom om situationen i sin organisation och har goda förutsättningar för självskattning.

Kännetecken för Välskötta organisationer
En välskött organisation kännetecknas av en tydlig identitet, en medvetenhet i det den gör och en förmåga att leverera det den utlovar. I en välskött organisation är det samklang mellan idé, kund, processer och medarbetare. En välskött organisation har koll på sin välskötthet och sina resultat.

En välskött organisation

  • har en idéplattform som grund för allt den gör
  • har systematiserat och etablerat sin processer
  • är integrerad och fokuserad. Organiseringen är gjord med idéplattform och processer som utgångspunkt. Information och kompetens är tillgänglig där det behövs.
  • kommunikation, dialog och umgängesformer präglas av öppenhet och prestigelöshet med fokus på idéplattform, processer och resultat.
  • får idéplattformen att hända och ledning och medarbetare ,har koll på resultat, har koll på välskötthet och agerar när organisationen avviker från idéplatform,processer eller resultat