Johan Hermelin, Pia Anagrius och Lena Hermelin är erfarna och kompetenta seniorkonsulter med mer än 20 års erfarenhet av ledarskaps – och organisationsutveckling.

lena Hermelin

Organisationskonsult, coach och handledare, utbildare och författare.

Jag ger stöd till chefer och ledningsgrupper i det strategiska arbetet och för ett utvecklat personligt ledarskap. Jag har många års erfarenhet av offentlig sektor och vilka särskilda krav det ställer på chefer och ledare som verkar där.

Jag vill inspirera och möjliggöra för chefer att finna sin väg till framgång.Hur du som ledare kan känna dig trovärdig och bekväm i ledarrollen och få tillgång till din handlingskraft.


Min coaching till chefer och ledningsgrupper har lett fram till pris i Stockholms Stads Kvalitets-utmärkelse. Jag har medverkat i många olika ledarprogram med mycket goda resultat.


Många av mina uppdrag handlar om grupputveckling med inriktning på att skapa effektiva team.

Jag är

  • utbildad handledare och certifierad integrativ coach
  • certifierad användare av Förändringens Fyra Rum  
  • socionom  med erfarenhet av ledande befattningar i olika  kommuner.


lena.hermelin@strategihuset.se
Mobil 070-622 10 70

pia Anagrius

Organsiationskonsult,inspiratör, konsult, personlig coach/handledare, ledarskapsutvecklare, utbildare och författare

Jag vet att hur du tänker påverkar ditt  resultat och att nyfikenhet och frågor driver utveckling. Att skapa och bidra till inspirerande, engagerande och energifyllda sammanhang där människor utvecklar och delar kunskap för att växa, förändra och förbättra, är något som driver mig.


Jag har arbetat med utveckling av grupper och individer under hela mitt arbetsliv. De senaste 15 åren med fokus på  ansvars- och ledarroller inom framför allt offentlig sektor. Jag trivs när jag får arbeta med problem eller frågeställningar utifrån olika perspektiv och jag tror på att utmana etablerade normer i organisationer eller i ledningsgrupper för att skapa förändring och utveckling.


Jag har examina inom pedagogik, kommuniation och media. Jag är Certifierad på CTT Culture Transformation Tools , Förändringens Fyra Rum, Organsisationsbarometern och Peronlig dialektik

 


pia.anagrius@strategihuset.se
Mobil 070-757 17 45

johan hermelin

Organisationskonsult inom kommunalt säkerhetsarbete med särskilld inriktning på den politiska styrningen. Författare till flera böcker inom detta ämne.

När organisationer tar tag i de egentliga problemen får jag energi. När alla begravda hundar är uppgrävda och utvecklingen inte handlar om att stapla floskler blir jag inspirerad. När verkligheten osminkat läggs på bordet och ledningen tar tag i situationenen som den är, då älskar jag konsultrollen allra mest. Det är då ledningen kan ta de mest bestående och djärva sprången - utan att tappa fotfästet.

johan.hermelin@strategihuset.se
Mobil: 070-699 14 10