kunder har vunnit kvalitetspris

Flera av våra kunder har vunnit Stockholm Stads kvalitetspris, eller fått hedersomnämnande: Södermalmsskolan, Nya Elementar, Rågens förskolor och Snösätra förskolor i Enskede-Årsta-Vantör och senast SALUT.

Pågående utbildningsinsatser i Nynäshamnskommun
Ledarskapsutvecklingsprogram för kommunens samtliga chefer
Processledarutbildning för interna utbildare i chefsutvecklingsprogram och chefsintroduktion
Värdegrundsutbildning för chefer i syfte att stödja implementering av kommunens värdegrund

Strategihuset och Norrtälje kommun utvecklar förskolan. Strategihuset genomför utbildningsinsatser för samtliga förskollärare och barnskötare  i kommunen med fokus på det skärpta lärandeuppdraget och förskollärares ledarskap

Omställning av kommunens hela skolverksamhet. Strategiskt stöd till förvaltningschef och områdesrektorer.
Processtöd för arbetsgruppens utveckling med inriktning på att utveckla förmåga att kommunicera, samarbeta, skapa delaktighet och utveckla väl fungerande strukturer.     • Ledningsgruppsutbildningar och gruppledarutbildningar inom förskola, skola och gymnsieskola.
  • Strategiskt stöd till gymnasieavdelningen och centrala förvaltningsledningen.
  • Etableringsstöd till ledningsgrupper i stadens samtliga gymnasieskolor.

Strategiskt stöd till socialchef, affärsområdeschefer och enhetschefer inom Socialförvaltningen i samband med konkurrensutsättning av äldreomrsogen

 


  • Processtöd för inspiration och ökad medvetenhet hos personal att bidra till önskad utveckling i förskolan.
  • Handledning till arbetslag.
  • Handledning/coaching till förskolechefer och ledningsgrupper.

ledarutveckling i Räddningstjänsten för ökad jämställdhet och mångfald

Ledarutveckling för ökat ansvarstagande, mod och förmåga att som chef/ledare aktivt leda förändringen mot ökad jämställdhet och mångfald.

Vi mötte sammanlagt 120 chefer/ledare med syfte att skapa ökad medvetenhet om att vara kulturbärare, motivation och mod att synliggöra och ifrågasätta den rådande kulturen, få konkreta verktyg i förändringsarbetet samt förmåga att driva förändring för en inkluderande kultur som kan bidra till ökad jämställdhet och mångfald.

värdegrundsledare i ängelholm

Utbildning till värdegrundsledare inom äldreomrsorgen i Ängelholm med syfte att skapa förståelse för den nationella värdegrundens innebörd och konkreta betydelse i det dagliga mötet med kund samt förmåga att driva värdegrundsarbetet framåt.

Så här tyckte en av deltagarna:
"Intressant. Positiv energi. Givande material. Att jag utvecklats som person. Mycket bra idéer. Bra med teater. Bra med förklaringar på tavlan, man ser en helt annan bild. Har fått inspiration. Duktiga föreläsare:)"

Academedia
Brandkåren Attunda

Bromma Stadsdel
Brukarkooperativet JAG
Ekerö kommun

Enskede Årsta Vantör stadsdel
Eslövs kommun
Ett Tu Tre förskolor AB

Finspångs kommun
Flens kommun
Folkpartiet
Gnesta kommun
Gästrike räddningstjänst
Gävle kommun
Haninge kommun
Hudiksvalls kommun
HSB Omsorg
Hörby kommun
IGNIS Begravningsbyråer

Inspira AB

Järfälla kommun
Kriminalvården region Stockholm

Kungälv-Ale räddningstjänst
Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad
Lerums kommun
Ljusdals kommun
Lunds kommun
Malungs kommun
Motala kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Norrköpings kommun
Norrtälje Räddningstjänst
Orsa kommun

Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Rinkeby Kista stadsdel

Räddningstjänsten Syd
Sigtuna kommun
Skåne nordost
Sollentuna kommun

Stockholms brandförsvar
Stockholm stad
Strömsunds kommun

Spånga Tensta stadsdel

Sundsvalls kommun

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund
Södertörns brandförsvars förbund
Timrå kommun
Trosa kommun
Tullverket
Upplands Väsby kommun
Västra Sörmlands brandförsvarsförbund

Vittra
Ängelholms kommun
Östra Göinge kommun