Det finns 3 frågor som en grupp kan ställa sig:

 -Vilka är vi?
-Vart ska vi?
-Hur tar vi oss dit?
 

När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt. Medlemmar i högpresterande team känner sig involverade, engagerad och uppskattade."

Susan Wheelan
”Att skapa effektiva team”.


Vi tar avstamp från aktuell hjärnforskning som visar betydelsen av väl fungerande sociala relationer för människors hälsa, välmående och prestation.

PIA SUNDHAGE INSPIRERAR OSS!

  • Laganda – vi gör det tillsammans.
  • Bejaka varandra,  lär av varandra.  
  • Leta upp positiva situationer - det du lyckas med!
  • Ha höga förhoppningar, tro gott om dina kollegor
  • Var och en behöver förstå, acceptera och spela sin roll
  • När du är övertygad om det du känner, tycker och upplever – stå upp för det….låt ditt kroppsspråk hänga ihop med ditt budskap•