GRUPPcoaching, gruppHANDLEDNING

Ingen organisation klarar sin utveckling om inte arbetsgruppen fungerar. Varför får en del grupper aldrig till det? Hur kan du som ledare göra i praktiken för att stödja gruppen i dess utveckling?

Vi tror på en offensiv handledning! Ta initiativ för att ge arbetsgrupper stöd i ett tidigt skede. Var proaktiv i stället för reaktiv.Till en del chefer skulle vi vilja säga – var inte rädda för att ta initiativ till handledning, det finns så mycket att vinna! Vi vet att ni får kraft och energi att finna lösningar på problem och utmaningar i vardagen.

Innan handledningen möter vi dig som chef och kommer överens om inriktning, mål och syfte med uppdraget. Vi stämmer kontinuerligt av med dig för att säkra kvalitet i uppdraget..


Vår handledning eller gruppcoaching utgår från gruppens uppdrag, samspelet mellan individ och grupp och viljan att utvecklas eller förändras.

Handledningen leder till att gruppen kan:

  • Göra verklighet av sina utvecklingsidéer
  • Skapa samsyn och samstämmighet i sitt agerande
  • Lösa upp knutar och frigöra energi och handlingskraft
  • Skapa struktur och ordning  reda så att det händer

I många uppdrag skräddarsyr vi insatsen med särskild inriktning för utveckling av gruppen/arbetslaget.