Teamledarutbildning


Det finns både möjligheter och utmaningar i teamledarens roll och uppdrag. Vår teamledarutbildning vänder sig till dig som vill förstå mer av ledarskap. Kursen omfattar sammanlagt 5 dagar och ger dig ökad kunskap och intressanta perspektiv på ledarskap och teamutveckling. Kursen ger dig klarhet i hur du axla rollen att leda gruppens utveckling.

Kursen innehåller följande avsnitt:

  • Vilja vara lagledare och bygga team. Göra positiv skillnad, gå från en kollegial relation till en ledarroll. Leda i positiv anda, involvera och få med sig kollegor genom samtal och reflektion
  • Konsten att hålla fokus på uppdraget och verksamhetens syfte. Mod att leda och ta kundens perspektiv. Hantera dubbla roller – vara en ”länk” – sitta i kläm.
  • Gruppdynamik och grupputveckling. Skapa ett kvalitetsmedvetet team. Tag gruppen från konflikter och passivitet till en lösningsinriktad och kreativ arbetsgrupp.
  • Mitt personliga ledarskap.

SPECIALINRIKTAD TEAMLEDARUTBILDNING

Teamledarens specifika roll och inriktning varierar som en följd av organisationens syfte, ändamål och aktuella läge. Strategihusets utbildningar riktas därför till olika grupper med olika fokus t.ex.

Förändringsledare
Deltagarna utvecklar förståelse för  förändring och får tillgång till verktyg för mobilisering av medarbetare i förändring och utveckling. Vi använder Förändringens Fyra rum som verktyg.

Värdegrundsledare i äldreomsorgen
Vi utbildar värdegrunds-ledare inom äldreomsorgen med fokus på att utveckla förmåga att leda förändringsarbetet i riktning mot en verksamhet där medarbetare lever och agerar värdegrunden.

Förskollärares ledarskap och särskilda ansvar
Deltagarna får intressanta perspektiv på sitt nya ledarskap. Med utgångspunkt från vår bok – Ledarskap i förskolan – delar vi med oss av vår kunskap om hur förskollärare kan erövra sitt nya ledarskap i dagens förskoleverksamhet.