teamutbildning

Hur gör vi varandra bra?
Framgången kommer när vi kan koppla ihop individens ansvar och gruppens utveckling. Alla ska med! Hur gruppen blir ett ”vi” som innebär att individerna kan samspela och nyttja vars och ens kompetens för det gemensamma bästa och nå resultat.

Förändring som tillstånd! Grupper behöver utveckla sin omställningsförmåga för att klara av förändringar, inkludera nya medlemmar, omsätta nya uppdrag eller andra förändrade förutsättningar.

Genom konkreta exempel och användbara verktyg får gruppen ett stöd att utvecklas. Vi använder oss av:

  • KASAM - känsla av sammanhang - meningsfullt, begripligt och hanterbart
  • Initiativstegen - Gå  från offer till aktivt initiativtagande
  • FIRO - teroin om hur gruppen utvecklas
  • Effektiva team - forskning kring stadier i grupputvecklingen
  • Förändringens Fyra Rum - vad som händer med oss som individer och grupper i förändring

Strategihuset stödjer dig och din organisation i att bygga kraftfulla team med en tydlig kpppling till uppdrag och den dagliga verksamheten .